چسبندگی

متن کامل

درباره چسبندگی شش تئوری وجود دارد که عبارتند از:

تئوری جذب فیزیکی

جذب فیزیکی شامل نیروھای واندروالسی در بین سطوح میباشد که در بر گیرنده جاذبهھای بین دو قطبیھای دائم و دو قطبی القایی و نیروھای لاندن میباشد.

تئوری جذب شیمیایی

تئوری پیوند شیمیایی در مورد چسبندگی ، بر اساس تشکیل پیوندھای کووالانسی ، یونی و ھیدروژنی بین سطح میباشد. مدارکی مبنی بر اینکه پیوندھای کووالانسی با عوامل جفت کنندگی سیلانی تشکیل میشود، وجود دارد و ممکن است که چسبھا شامل گروھھای ھیدروکسی یا آمین باشند که با اتمھای ھیدروژن فعال از قبیل گروھھای ھیدروکسیل ، اگرچوب یا کاغذ اجزا مورد عمل باشند، پیوند ھیدروژنی ایجاد میکنند.

تئوری نفوذ

تئوری نفوذ این دیدگاه را مطرح میکند که پلیمرھا ھنگام تماسممکن است در ھمدیگر نفوذ کنند. بنابراین مرز درونی سرانجام برداشته میشود و نفوذ پلیمرھا در صورتی اتفاق میافتد که زنجیرھای متحرک و سازگار باشند. به عبارت دیگر ، دما باید از دمای تبدیل شیشه ای بالاتر رود.

تئوری الکتروستاتیک

تئوری الکتروستاتیک ، از این طرح سرچشمه گرفته است که وقتی دو فلز در تماسبا یکدیگر باشند، الکترونھا از یکی به دیگری منتقل میشوند و بنابراین یک لایه مضاعف الکتریکی تشکیل میگردد که نیروی جذب را نشان میدھد. چون پلیمرھا ، نارسانا ھستند، مشکل به نظر میرسد که این تئوری برای چسبھا کاربرد داشته باشد.

تئوری پیوند درونی مکانیکی

اگر سطحی را که میخواھیم روی آن چیزی بچسبانیم، دارای سطحی نامنظم باشد آنگاه ممکن است چسب در ناھمواریھای سطح ، قبل از سخت شدن داخل شود. این ایده ، باعث ظھور این تئوری شد که به اتصالات چسب با مواد متخلخل از قبیل چوب و نسوجات بسط داده شد. مثالی از این قبیل ، عبارت از استفاده از اتو در لایه چسب و در لباسمیباشد. لایه چسبھا ،حاوی چسبھای ذوبی ھستند که پساز ذوب در پارچه نفوذ میکنند.

تئوری لایه مرزی ضعیف

تئوری لایه مرزی ضعیف ، پیشنهاد میکند که سطوح تمیز ، پیوندھای قویتری با چسب ایجاد میکنند. اما برخی آلودگیھا از قبیل زنگ و روغن یا گریسھا ، لایه ای ایجاد میکنند که چسبندگی ضعیفی دارد. ھمه آلودگیھا ، لایه مرزی ضعیف تشکیل نمیدھند، زیرا در برخی حالات ، آنھا توسط چسب حل خواھند شد. در این محدوده ، چسبھای ساختمانی آکریلیک ،برتر از اپوکسیدھا ھستند و این ، بدلیل توانایی آنھا برای حل کردن روغنھا و گریسھا میباشد.

آماده سازی سطح برای چسبندگی

آماده سازی نامناسب یا نادرست سطح ، احتمالا دلیل عمده شکسته شدن اتصالات چسبی میباشد. آماده سازی سطح یک جسم با روشھای زیر انجام میگیرد: روشھای سائیدگی ، استفاده از حلالھا ، تخلیه شعله وکرونا ، حک کردن تفلون ، حک کردن فلزات ، آندی کردن فلزات ، استفاده از چند سازه ھا.

انواع چسب ها با کارایی های متفاوت و کیفیت عالی در فروشگاه اینترنتی گنج کالا موجود می باشد . از جمله این محصولات می توان چسب آکفیکس، چسب رازی ، چسب بل ، چسب استحکام ، چسب شمال را نام برد .

 


30 اسفند 1395
تعداد بازدید: 598

نظرات

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×