چهار شاخ قرمز 317

چهار شاخ قرمز 317

چهار شاخ قرمز 317

چهارشاخ بیشتر در باغبانی کاربرد دارد و عمدتا از آن برای جمع کردن برگ های خشک و خرده چمن های زده شده از باغچه ها استفاده می شود. گاهی اوقات نیز برای صاف کردن سطوح خاکی از آن استفاده می شود.در زبان تركي به این ابزار "شنه" گفته مي شود.

گنج کالا ارائه دهنده چهار شاخ قرمز 317