نحوه ارسال سفارشات

کالای خریداری شده در انبار گنج کالا موجود میباشد، لذا سفارشات شما طبق شرایط زیرحداکثر تا 24 ساعت کاری در روند ارسال قرار گرفته و به پایگاه انتخابی شما(پست ،تی پاکس و ...) تحویل داده خواهند شد. 

شرایط ارسال سفارشات
مشتریان عزیز می‌توانند در مراحل خرید از بین دو شیوه پستی و یا تی پاکس یکی را انتخاب کنند. البته ممکن است مشتریان گرانقدر برای نحوه ارسال پیشنهاد دیگری داشته باشند که پس از هماهنگی با پشتیبانی فروش، درصورت امکان ارسال به نحوه دلخواه مشتری امکانپذیر خواهد بود

ارسال پستی: منظور از ارسال پستی همان پست سفارشی می باشد که کد رهگیری حداکثر 24 ساعت بعد از تحویل به پست در اکانت شما قرار خواهد گرفت و بعد از این مرحله شما به راحتی میتوانید مرسوله خود را از طریق سایت پست رهگیری فرمایید .

هزینه پستی سفارشات:

هزینه پست برای خریدهای بالای 100 هزار تومان و تا سقف 15 كيلو رایگان می باشد همچنین براي خريدهاي بالاي 2 ميليون تومان بدون محدويت وزني رايگان مي باشد.

هزینه پستی برای خریدهایی که مبلغ فاکتور زیر 100 هزار تومان باشد برای تمامی نقاط کشور 10 هزار تومان می باشد .

هزینه پست برای محصولاتی که به صورت عمده و با حداقل سود ارسال می گردد رایگان نمی باشد و هزینه پست بر عهده مشتری است.در عنوان تمامی کالاهای مستثنی از ارسال رایگان عبارت (هزینه حمل بر عهده خریدار) اشاره شده است. 

ارسال با تی پاکس: هزینه ارسال تمامی کالاهای ارسالی با تی پاکس به عهده خریدار بوده و به صورت پس کرایه اخذ خواهد گردید. 

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×
Parse Time: 1.021s
Duration Query
0.0000429153 SELECT configuration_id AS cfgId, configuration_key AS cfgKey, configuration_value AS cfgValue FROM configuration
0.0223681927 SELECT configuration_id AS cfgId, configuration_key AS cfgKey, configuration_value AS cfgValue FROM configuration
0.0000078678 SELECT * FROM languages ORDER BY sort_order ASC
0.0264651775 SELECT * FROM languages ORDER BY sort_order ASC
0.0000069141 SELECT title, code, symbol_left, symbol_right, decimal_point, thousands_point, decimal_places, value FROM currencies
0.0302159786 SELECT title, code, symbol_left, symbol_right, decimal_point, thousands_point, decimal_places, value FROM currencies
0.0000059605 SELECT * FROM configuration_description WHERE (language_id = :languages_id OR language_id = 0) AND configuration_id IN ('12', '610', '611', '612', '613', '708', '722', '723', '724', '725', '726', '727', '731', '729', '614')
0.0082800388 SELECT * FROM configuration_description WHERE (language_id = :languages_id OR language_id = 0) AND configuration_id IN (:configuration_id)
0.0000150204 SELECT ig.images_group_id, ig.save_path, ig.watermarking_status, ig.has_thumb, ig.thumb_width, ig.thumb_height, ig.max_width, ig.max_height, ig.default_image, ig.position, ig.multi_image, ig.date_added, ig.last_modified, ig.item_type, igi.images_group_title FROM images_group AS ig JOIN images_group_info AS igi ON igi.images_group_id=ig.images_group_id WHERE igi.languages_id = :languages_id
0.0214390755 SELECT ig.images_group_id, ig.save_path, ig.watermarking_status, ig.has_thumb, ig.thumb_width, ig.thumb_height, ig.max_width, ig.max_height, ig.default_image, ig.position, ig.multi_image, ig.date_added, ig.last_modified, ig.item_type, igi.images_group_title FROM images_group AS ig JOIN images_group_info AS igi ON igi.images_group_id=ig.images_group_id WHERE igi.languages_id = :languages_id
0.0000090599 SELECT p.pages_id, pd.pages_name, pd.pages_description, p.pages_date_added FROM pages AS p JOIN pages_description AS pd ON pd.pages_id = p.pages_id AND pd.language_id WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = :page_id AND pd.language_id = :lng_id
0.0476329327 SELECT p.pages_id, pd.pages_name, pd.pages_description, p.pages_date_added FROM pages AS p JOIN pages_description AS pd ON pd.pages_id = p.pages_id AND pd.language_id WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = :page_id AND pd.language_id = :lng_id
0.0000071526 UPDATE pages_description SET pages_viewed = pages_viewed+1 WHERE pages_id = :page_id AND language_id = :lng_id
0.0274429321 UPDATE pages_description SET pages_viewed = pages_viewed+1 WHERE pages_id = :page_id AND language_id = :lng_id
0.0000078678 SELECT c.categories_id, c.categories_image, c.parent_id, c.sort_order, c.date_added, cd.categories_name FROM categories AS c JOIN categories_description AS cd ON c.categories_id = cd.categories_id WHERE cd.language_id = :lang_id ORDER BY c.sort_order
0.0344500542 SELECT c.categories_id, c.categories_image, c.parent_id, c.sort_order, c.date_added, cd.categories_name FROM categories AS c JOIN categories_description AS cd ON c.categories_id = cd.categories_id WHERE cd.language_id = :lang_id ORDER BY c.sort_order
0.0000100136 SELECT p.pages_id, pd.pages_name, pd.pages_description, p.pages_image, p.pages_date_added FROM pages AS p JOIN pages_description AS pd ON pd.pages_id = p.pages_id WHERE p.pages_status = '1' and pd.language_id = :lang_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order LIMIT :limit
0.0168421268 SELECT p.pages_id, pd.pages_name, pd.pages_description, p.pages_image, p.pages_date_added FROM pages AS p JOIN pages_description AS pd ON pd.pages_id = p.pages_id WHERE p.pages_status = '1' and pd.language_id = :lang_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order LIMIT :limit
0.0000061989 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0031039715 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0000061989 SELECT c.categories_id, c.categories_image, c.parent_id, c.sort_order, c.date_added, cd.categories_name FROM categories AS c JOIN categories_description AS cd ON c.categories_id = cd.categories_id WHERE cd.language_id = :lang_id ORDER BY c.sort_order
0.0051789284 SELECT c.categories_id, c.categories_image, c.parent_id, c.sort_order, c.date_added, cd.categories_name FROM categories AS c JOIN categories_description AS cd ON c.categories_id = cd.categories_id WHERE cd.language_id = :lang_id ORDER BY c.sort_order
Total: 0.2435445786 Query count: 22